Rólunk

"Minden magyar felelős minden magyarért!"

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2012-es alapítása óta nyújt jogsegély-szolgálatot, szakmai (jogi) és ahhoz kapcsolódó anyagi támogatást a külhoni magyar közösségeknek. Célunk, hogy partner ügyvédeink segítségével az egész Kárpát-medencében nemzeti és nemzetközi színtéren is képviselni tudjuk a szomszédos államokban a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett honfitársainkat.

Az Intézet legfőbb célkitűzése, hogy ha bárkit a határon túl magyarsága miatt hátrány ér, annak hatékony és gyors jogi segítséget tudjunk nyújtani a hálózatunk révén, a jogsértést elszenvedettek pedig tudjanak arról, hogy Intézetünk jogsegély-szolgálati rendszerére szükség esetén számíthatnak. Az egyéni jogsérelmek orvoslása az egész közösség helyzetét javíthatja, hiszen az egyéni ügyekben elért eredmények hatással lehetnek a jogszabályi és jogalkalmazói környezetre.

Intézetünk ugyancsak támogatja azokat a joghallgatókat és más társadalomtudományi szakok hallgatóit, doktoranduszokat, kezdő jogászokat és más szakembereket, akik a nemzeti kisebbségek védelme iránt elhivatottságot éreznek. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása is kiemeli a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetség fontosságát. Ezt fejezi ki Intézetünk mottója is: „Minden magyar felelős minden magyarért!”

 

Dr. Gyeney Laura

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI:
Elnök:
Dr. Bándi Gyula

Elnökhelyettesek:
Csóti György Dr. Gyeney Laura
Tagok:
Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
Dr. Debisso Kinga
Dr. Gerencsér Balázs
Dr. Kardos Gábor
Dr. Sóskuti- Varga Gergely
Dr. Szabó Ildikó
Munkatársaink:
Dr. Gyeney Laura

igazgató

gyeney.laura@kji.hu

Dr. Gyeney Laura PhD, szakvizsgázott jogász, fő szakterülete az EU-jog, különösen az uniós polgársághoz kapcsolódó egyes kérdések. 2012-2015 között és 2022-től a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, egyben a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese. Dr. Gyeney Laura a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Európajogi Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense, doktori témavezetője, a Hungarian Yearbook of International Law and European Law szerkesztője, az MTA Európajogi Albizottságának titkára. Angol nyelvből felsőfokú, olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Bezárás

Dr. Szemesi Sándor

igazgatói tanácsadó (nemzetközi és EU jog)

szemesi.sandor@kji.hu

Dr. Szemesi Sándor (1979) PhD, habil., szakvizsgázott jogász, szakterülete az alkotmányjog, az EU-jog és a nemzetközi jog. 2022 óta a Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi jogi és uniós jogi ügyekért felelős igazgatói tanácsadója. Angol nyelvből (általános és jogi szakmai) felsőfokú nyelvvizsgával, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Bezárás

Dr. Tárnok Balázs

igazgatói tanácsadó (kisebbségvédelem)

tarnok.balazs@kji.hu

Dr. Tárnok Balázs (1990), PhD, LLM, felvidéki születésű jogász, szakterülete a kisebbségi jogok védelme. 2022 óta a Kisebbségi Jogvédő Intézet kisebbségi jogi ügyekért felelős igazgatói tanácsadója. Dr. Tárnok Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének (EUSTRAT) megbízott vezetője, a Károli Gáspár Református Egyetemen működő Károli Interdiszciplináris Akadémia „Határtalanul – nemzet, kisebbség, diaszpóra” képzési műhelyének műhelyvezető-helyettese, 2018-tól a Rákóczi Szövetség alelnöke. Dr. Tárnok Balázs 2021-ben a Hungary Foundation ösztöndíjas vendégkutatója (University of Notre Dame, Indiana, US) volt. 2022-ben a határon túli magyarokat ért jogsértéseket bemutató tudományos-közéleti munkásságáért a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány Lőrincz Csaba-díjával tüntették ki. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával (és angol szakfordító LLM végzettséggel), valamint felsőfokú szlovák nyelvtudással rendelkezik.

Bezárás

dr. Köböl-Benda Vivien

jogász

benda.vivien@kji.hu
+36 20 618 4411

Dr. Köböl-Benda Vivien jogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának abszolvált PhD hallgatója, 2017 óta a Kisebbségi Jogvédő Intézet jogásza. Dr. Köböl-Benda Vivien kutatási témája a környezethez való jog, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kapcsolata, valamint a kisebbségi jogok védelme. Dr. Köböl-Benda Vivien a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének megbízott oktatója. Dr. Köböl-Benda Vivien felelős különösen az Intézet partnereivel való kapcsolattartásért, valamint az Intézet „Kisebbségvédelem Európában” című nyári egyetemének megszervezéséért. Dr. Köböl-Benda Vivien angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Bezárás

dr. Wágner Tamás Zoltán

jogász

wagner.tamas@kji.hu
+36 20 278 8863

Dr. Wágner Tamás Zoltán (1990) jogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának abszolvált PhD hallgatója, 2016 szeptembere óta a Kisebbségi Jogvédő Intézet jogásza. Dr. Wágner Tamás Zoltán kutatási témája az Európai Unió versenyjoga (állami támogatások, multinacionális vállalatok adózási gyakorlata, progresszív adóztatás), valamint a kisebbségi jogok védelme. Dr. Wágner Tamás Zoltán a Külügyi Műhely c. folyóirat nemzetpolitikai rovatvezetője, illetve a Gyorselemzés sorozat társfőszerkesztője. Dr. Wágner Tamás Zoltán felelős különösen az Intézet tudományos tevékenységéért (kiadványok, évkönyvek). Dr. Wágner Tamás Zoltán angol nyelvből felsőfokú, német és latin nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Bezárás

Közhasznúsági beszámolók: