Pályázatok

Pályázat egyedi ügyek vitelére

Beadási határidő: folyamatos


A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Alapító Okiratának 4.2.4. pontja értelmében az Alapítvány „szakmai és anyagi támogatásban részesíti a határon túli magyarok kisebbségvédelmében aktív szerepet vállaló jogtanácsosok és ügyvédek munkáját. Ezen belül különösen támogatja a jogsértések feltárását és dokumentálását, a jogsérelemmel kapcsolatos eljárást a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint a nemzetközi fórumok előtt, továbbá a jogsértések dokumentálását tudományos felhasználás és feldolgozás céljából.”

 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat 4.2.4. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a külhoni magyarság jogvédelmét előmozdító egyedi peres és peren kívüli ügyek támogatására, az alábbiak szerint.

I. Pályázók köre: az Alapítvány a pályázók körét nem korlátozza, azonban a pályázat tartalmának sajátosságaiból adódóan az Alapítvány a pályázatok elbírálása során előnyben részesíti az ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg jogi érdekképviseletet ellátó civil szervezetek és más érdekképviseletek pályázatait.

II. Megpályázható tevékenységek köre: egyedi peres vagy peren kívüli képviselet, a külhoni magyarság jogi helyzetének előmozdítása érdekében. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma jelen pályázat keretében olyan eljárásokat támogat, amelyek az egyének érdekvédelmén keresztül érdemben hozzájárulnak a külhoni magyar közösség jogi helyzetének javításához. 

Pályázni elsősorban a pályázat benyújtását követően megindítandó eljárásokra lehet. Olyan esetekben, amikor a pályázattal érintett eljárás már bármilyen okból folyamatban van, vagy rövid határidővel indítandó, kérjük pályázóinkat, hogy a pályázatuk benyújtását megelőzően vegyék fel a kapcsolatot a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaival (jogvedo.intezet@kji.hu). 

III. Pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos. Az Alapítvány ugyanakkor felhívja a pályázók figyelmét, hogy a benyújtott pályázatokról az Alapítvány Kuratóriuma ülésezési rendjétől függően születik döntés, melyről pályázóinkat közvetlenül értesítjük. A Kuratórium soron következő ülésének várható időpontjáról a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai felvilágosítást tudnak adni.

IV. Megpályázható összeg: az egyedi peres és peren kívüli ügy jellemzőitől függően nyújtható be pályázat, az Alapítvány a pályázható összeg minimumát és maximumát nem határozza meg, azonban az Alapítvány elvárja a pályázóktól a megpályázott összeg nagyságának észszerű indokolását. 

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a pályázatban megjelölt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítéljen meg, figyelemmel az Alapítvány rendelkezésére álló anyagi forrásokra. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány tevékenységi köreibe nem illeszkedő, illetőleg szakmailag nem kellően megalapozott pályázatok visszautasításának jogát, valamint a pályázók hiánypótlásra való felhívásának jogát fenntartja.

A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a Kuratórium döntésének megfelelő tartalommal szerződést köt. 

Az Alapítvány az általa támogatott egyes eljárások részleteiről az eljárások folyamatban léte alatt felvilágosítást nem ad, a nyilvánosságot nem tájékoztatja!

V. Pályázat benyújtásának módja: pályázni a Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapján elérhető adatlap .docx (Word) és .pdf formátumban történő benyújtásával lehet. A pályázatokat a Kisebbségi Jogvédő Intézet központi e-mail címére (jogvedo.intezet@kji.hu) kérjük benyújtani.

VI. További információk: a pályázattal kapcsolatos további információk a Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapján (www.kji.hu) érhetőek el, illetőleg a pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai tudnak adni (jogvedo.intezet@kji.hu). 

 

Budapest, 2023. április 30.

 

Dr. Bándi Gyula                                                                                                       Dr. Gyeney Laura

a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány                                                                       a Kisebbségi Jogvédő Intézet

Kuratóriumának elnöke                                                                                         igazgatója