Elsőként Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével találkoztunk, akinél a muravidéki magyarság helyzete felől érdeklődtünk. Beszédében hangsúlyozta, hogy a többi határontúli magyar közösséghez képest jobb helyzetben vannak, mind alkotmányos jogállást tekintve, mind az általános anyagi helyzetet illetően. Szemben a szomszédos országokban megfigyelhető gyakorlattal, a szlovén alkotmány az olaszok mellett a magyart is államalkotó tényezőnek tekinti, emellett a magyarlakta területeken hivatalos státuszban van a magyar nyelv.

Örömteli az a tény, hogy Magyarország továbbra is kiemelten kezeli a térséget, amit jól mutat az a tény is, hogy 3.-ként a Kárpát-medencében gazdaságfejlesztési program indult el 4-5 millió eurós keretösszeggel. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány fociakadémiát, iskolákat, kézműves központot, illetve óvodai programokat finanszíroz. Szintén bizakodásra ad okot, hogy tavaly megnyílt a főkonzulátus Lendván.

A szlovén kormány által nyújtott támogatási keret idén sem változott, továbbra is 350 ezer euró. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által elkészített oktatási különtörvény szövegét a kormány kedvezően véleményezte, ennek elfogadása őszre várható. A jogszabály számos pozitív változást eredményezhet a magyarság számára, hiszen magasabb nyelvtudást ír elő a nemzetiségi vidéken dolgozó közhivatalnokok számára.

A hatóságok által kiadott határozatok általában kétnyelvűek. S annak ellenére, hogy a részarányos foglalkoztatás nincs törvényileg szabályozva, a gyakorlatban mégis megvalósul. E tekintetben Lendva üde színfolt, mivel itt a helyzet jobb annál, mint amit a magyarság aránya megkövetelne. A további pozitív folyamatokat elősegítheti, hogy a közelmúltban számos kétoldalú találkozóra került sor a 2 ország között.

A helyi magyar közösség szempontjából fontos, hogy egyre többen érdeklődnek a magyar állampolgárság iránt, erősödnek a helyi cégek, s a korábban szinte csak a művelődési egyesületekre korlátozódó civil szféra is élénkülni kezdett. Emellett bejegyezték a Lendva környéki településeket és a rábavidéki szlovénokat is magában foglaló EGTC-t, valamint Lendva megpályázza a 2025-ös Európa Kulturális Fővárosa címet.

Végezetül szintén pozitív hír, hogy az MMÖNK állománya 2 személlyel bővült.

Ugyanakkor az alapvetően kedvező jogszabályi és politikai környezet ellenére továbbra is megfigyelhetőek negatív tendenciák. Így többek között a Nemzetiségi Hivatal nem tölti be a szerepét, mivel nem biztosítja közvetlenül a kisebbségi önkormányzatok finanszírozását. Emellett a Kerettörvényt sem sikerült még elfogadtatni az olasz közösség vétója miatt. Emiatt az MMÖNK a finanszírozási és egyéb kérdéseket a Nemzetiségekről szóló törvény módosításával akarja elérni, melynek elfogadása őszre várható. Hiába van kedvező szabályozás a nyelvhasználat tekintetében, továbbra is nézeteltérés van a Közigazgatási Minisztérium és az MMÖNK között: míg előbbi szerint a tolmács biztosítása eleget tesz a törvényi kötelezettségeknek, addig az utóbbi magyar nyelvtudású hivatalnokok alkalmazását sürgeti. Hasonlóan más határon túli területekhez, komoly gondot jelent az elvándorlás, illetve a magas munkanélküliség (20%). Ennek oka többek között a Muravidék perifériális jellege, a gazdasági válság, illetve az a tény, hogy kevés befektetés érkezik a térségbe. Sajnálatos módon a helyiek jogtudata meglehetősen alacsony, s így a meglevő jogokkal sem élnek: nem kérik el a magyar nyelvű dokumentumot is.

Szintén az MMÖNK irodájában találkoztunk újdonsült partnerünkkel, Berden Marioval, aki a jövőben a térségben állandó jogsegélyszolgálatot fog ellátni. A helyszínen sor is került a szerződés aláírására. Ígéretet tett továbbá arra is, hogy tevékenységét a nyári médiában terjeszti, valamint felhívja a figyelmet a nyári egyetemünkre ismeretségi körében. Mindazonáltal a muravidéki magyarság lélekszáma, illetve jogtudatossága fényében ennek indokoltsága könnyen kérdésessé válhat a jövőben. Éppen ezért fontos, hogy a jogsegélyszolgálat létéről minél többen értesüljenek; illetve elengedhetetlen, hogy a közösség tisztában legyen jogaival.

Lendva, 2017.04.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt