Csóti György

A magyar nemzet és a magyar állam a XXI. században

Egy új nemzetpolitika alapgondolatai

pdfdl

dr. Wágner Tamás Zoltán

Ukrajna ezúttal meghátrált

A magyar diplomáciának folytatnia kell az eddigi politikát

pdfdl

Csóti György

Minden magyar felelős minden magyarért!

Nyári gondolatok a nemzetpolitikáról

pdfdl

dr. Wágner Tamás Zoltán

Ukrajna csak az erőből ért

Keleten a helyzet változatlan, avagy a jogsértő állami nyelvpolitika lényege

pdfdl

Csóti György

Az elszakított magyar nemzetrészek megmaradásának esélye Trianon után 93 esztendővel

Napirenden kívüli felszólalások a Magyar Országgyűlésben

pdfdl

Csóti György

Az autonómia szükségességéről

A kárpát-medencei magyarság szülőföldön boldogulásának és megmaradásának egyetlen biztosítéka a tényleges és teljes körű autonómia

pdfdl

Csóti György

25 év a nemzetpolitika szolgálatában

Interjú kötet

pdfdl

Csóti György

Anyanyelv használati jogok a Kárpát-medencében

Kassa 2015.11.06.

pdfdl

Dr. Gyeney Laura

Kisebbségvédelem Európában

Kisebbségvédelmi alapismeretek, 2014.
Kiadta: Kisebbségi Jogvédő Intézet
pdfdl

dr. Görög Dóra

Nemzeti kisebbségek léte az Európai Unióban

Értékek mezsgyéjén

pdfdl

dr. Görög Dóra

A magyar, mint kisebbségi nyelv használatának joga Szlovénia polgári eljárásában

pdfdl

Kántor Zoltán - Eplényi Kata (szerk)

Térvesztés és határtalanítás, Lucidus, 2012.

A kötetben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében címmel rendezett konferencia (Budapest, 2012. június 8.) szerkesztett előadásai olvashatók.

pdfdl

Láncos Petra Lea

A nyelvi sokszínűség értékének és védelmének filozófiai megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió nyelvpolitikai kihívásaira

(IAS 2012/3-4. szám)

pdfdl

Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében

Az MTA Székházában 2009. augusztus 19-én tartott konferencia előadásai

Kenesei István: Bevezető
Sólyom László: Köszöntő beszéd
Pálinkás József: Megnyitó
Csernicskó István: A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában
Horváth István: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában
Korhecz Tamás: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban – Szerbiában – Jog és gyakorlat
Szoták Szilvia: Törvényes garanciák és gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében
Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben
Szarka László: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában
Szalayné Sándor Erzsébet: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága, Kérdések és hozzászólások

html

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve

pdfdl

Majtényi Balázs

Az ENSZ és a kisebbségek védelme

html

Szajbély Katalin – Tóth Judit

Kisebbségvédelem az Európai Unióban

html

Gerencsér Balázs - Juhász Albin

A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK)

html

Szalayné Sándor Erzsébet

A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI JOGI INTÉZMÉNYRENDSZERE A 20. SZÁZADBAN

Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003

html

KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból, KISEBBSÉGI ADATTÁR XI., Szerkeszti: BÁRDI NÁNDOR, Összeállította BÍRÓ ANNA-MÁRIA, Teleki László Alapítvány, Budapest 2002

pdfdl

Csányi Edina

A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései – 1. rész

html

VOGEL SÁNDOR

Európai kisebbségvédelem. Erdélyi nemzetiségpolitikák

html

A nemzetközi kisebbségvédelem alapdokumentumai 1990 – 2002

html

VIZI BALÁZS

A mai európai nemzetközi kisebbségvédelem egyes jellemző vonásai

pdfdl

Kovács Péter

Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

Magyar Kisebbség 2004 (nr.33) 220-252

pdfdl

Határon túli magyar nyelvű médiumok

2010/2011 Kutatási jelentések, Szerkesztette: Apró István, Médiatudományi Intézet 2012

pdfdl

Öllös László

A határon túli magyar kisebbségek alkotmányos jogai Magyarországon

pdfdl

ÓDOR Bálint

A nemzetpolitikai érdekérvényesítés lehetőségei az EU-ban Lisszabon után

A Lőrincz Csaba-díj 2011. június 22-i átadásán a budapesti Boscolo New York Palotában elhangzott előadás szerkesztett változata

pdfdl

CZIKA Tihamér

A kisebbségi jogok kérdése az EU-jogban Lisszabon útán

pdfdl

VOGL Márk

A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái

pdfdl

LÁNCOS Petra Lea

A nyelvi diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság és a Törvényszék gyakorlatában

pdfdl

Dr. SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet

Kisebbségvédelem az EUrópai Unióban

pdfdl

Dr. SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet

A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században

pdfdl

Szabó Marcel

International Law and European Law Aspects of External Voting with Special Regard to Dual Citizenship

pdfdl

Tawhida Ahmed, Israel de Jesús Butler

The European Union and Human Rights: An International Perspective

pdfdl

Giorgio MANZANA

The Lisbon Treaty: A Brief Outline

html

Laurent Scheeck

The Relationship between the European Courts and Integration through Human Rights

pdfdl

Juhász Hajnalka

External Voting in the International Practice: A Comparative Analysis and Overview

pdfdl
Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt