Pályázati felhívás konkrét peres ügy vitelére

LEJÁRT beadási határidő: 2021. március 8. hétfő  


2021. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2021. évre vonatkozó konkrét peres ügyre vonatkozó pályázati felhívását.

I. Pályázati kiírás célja

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. Az Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása céljából.

Fentiek szellemében az Intézet szakmai és anyagi támogatást nyújt mindazon ügyvédeknek és ügyvédi irodáknak, munkaközösségeknek, akik, illetve amelyek konkrét peres, közigazgatási, uniós, nemzetközi vagy egyéb ügyekben képviselik nemzettársaikat és a területükön működő magyar szervezeteket, intézményeket.

II. Pályázók köre

A konkrét peres ügy vitele vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy a pályázat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának erre vonatkozó döntésétbenyújtását, illetve a szerződés megkötését követő eljárási cselekmények, jogi és egyéb lépések megtételére vonatkozhat, így e támogatási forma keretében nincs lehetőség a fentiek pályázat benyújtása előtt megtett eljárási lépések támogatására.

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük – még a pályázat benyújtása, valamint a tervezett eljárási lépések megtétele előtt – vegye fel a kapcsolatot a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaival.

III. Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet. Mindazonáltal felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni. Az ülések időpontja kérdésében javasoljuk, hogy keresse meg a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársait.

IV. Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

 pontos, magyar nyelvű kitöltése (Times New Roman, 12-es betűmérettel) 
A Pályázati adatlap megfelelő pontjánál kérjük, ismertesse az ügy tényállását és annak már megtett és pályázat benyújtását követően megtenni kívánt jogi lépéseit. Amennyiben ügyével a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához kíván fordulni, igazolja, hogy az eljárási feltételeknek (6 hónapos szabály, tagállami jogorvoslati rendszer kimerítése stb.) eleget tett.
 
Amennyiben a pályázat megfelel a fenti formai és tartalmi követelményeknek, és a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma határozatával elfogadja azt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet hivatalos tájékoztatás útján értesíti a Pályázót a Pályázati adatlapon megadott e-mail címén.

Beszámolási kötelezettség
A pozitív kuratóriumi döntést követő adatszolgáltatás után megtörténik a megbízási szerződés megkötése. A megbízási díj folyósításának feltétele az ügyről, annak fejleményeiről, eljárási cselekményeiről történő folyamatos tájékoztatás a Kisebbségi Jogvédő Intézet részére, valamint az ügyről készített összefoglaló jellegű beszámoló és vonatkozó periratok határidőben történő megküldése. A beszámolási határidőt a sikeres pályázatot követő megbízási szerződés tartalmazza.

Megbízási díj
A konkrét ügy támogatásáról és az ügyre vonatkozó megbízási díjról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma dönt. A támogatás kizárólag utófinanszírozott, vagyis a megbízási díj az ügyről készült írásbeli beszámolási kötelezettség teljesítését követően, annak elfogadásáról történő visszaigazolás, valamint a tevékenységéről kiállított és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számla Intézet részére történő megküldése után kerül folyósításra. 

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II./2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Kérjük tisztelt Pályázóinkat a szerződéses feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót, hogy adatvédelmi tájékoztatónkat a következő oldalon érheti el: https://www.kji.hu/adatvedelem/

Budapest, 2021. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes