A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. Az Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása céljából. Fentiek szellemében az Intézet szakmai és anyagi támogatást nyújt mindazon ügyvédeknek és ügyvédi irodáknak, munkaközösségeknek, akik, illetve amelyek konkrét peres ügyekben képviselik nemzettársaikat és a területükön működő magyar szervezeteket, intézményeket.

A konkrét peres ügy vitele vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2020. évre vonatkozó konkrét peres ügyre vonatkozó pályázati felhívását.

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet.

  1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.

  1. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:

a) Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése

b) A konkrét ügy bemutatása

 

Kérjük, ismertesse az ügy tényállását és annak már megtett és pályázat benyújtását követően megtenni kívánt jogi lépéseit. Amennyiben ügyével a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához kíván fordulni, igazolja, hogy az eljárási feltételeknek (6 hónapos szabály, tagállami jogorvoslati rendszer kimerítése stb.) eleget tett.

c) Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat. Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérjük, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.

  1. További feltétel

Rendelkezésre álló bankszámla megléte:

  • forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
  • saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
  • saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
  1. Beszámolási kötelezettség

A megbízási díj folyósításának feltétele a peres ügyről, annak fejleményeiről, eljárási cselekményeiről történő folyamatos tájékoztatás a Kisebbségi Jogvédő Intézet részére, valamint az ügyről készített összefoglaló jellegű beszámoló és vonatkozó periratok határidőben történő megküldése.

  1. Megbízási díj

A konkrét peres ügy támogatásáról és az ügyre vonatkozó megbízási díjról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma dönt. A támogatás kizárólag utófinanszírozott. A megbízási díj az ügyről készült írásbeli beszámolási kötelezettség teljesítését követően, annak elfogadásáról történő visszaigazolás, valamint a tevékenységéről kiállított és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számla Intézet részére történő megküldése után kerül folyósításra. 

  1. Sikeres pályázat esetén az Alapítvány és a Pályázó a konkrét peres ügy vitelére megbízási szerződést köt.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II./2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Kérjük tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Budapest, 2020. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt