Pályázati felhívás dokumentáció elkészítésére

LEJÁRT beadási határidő: 2022. március 21. hétfő  


2021. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2021. évre vonatkozó dokumentációs tevékenységre vonatkozó pályázati felhívását.

I. Pályázati kiírás célja

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarok jogvédelmének erősítéséhez, a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépéshez, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorításához. Az Intézet törekszik e feladatok ellátásának elősegítéséhez dokumentálni a jogsértéseket, a vonatkozó hatósági és bírósági eljárásokat, minden ezzel kapcsolatos eseményt. E pályázat keretében támogatásra kerülhetnek továbbá specifikus kutatások és eredményeik bemutatása, jogi tájékoztató anyagok, fordítások, szótárak stb.

II. Pályázók köre

Dokumentációs tevékenységre nyújtott támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, kisebbségvédelemmel foglalkozó szakemberek, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

III. Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet. Mindazonáltal felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni. Az ülések időpontja kérdésében javasoljuk, hogy keresse meg a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársait.

IV. Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

A pályázatot a jelen kiírás I. sz. mellékletét képező Pályázati adatlap és az alább ismertetett szükséges dokumentumok elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre történő elküldésével lehet benyújtani.
• A pályázat elbírálásának feltétele a Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése (Times New Roman, 12-es betűmérettel)

Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat.
Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérjük, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
További feltétel rendelkezésre álló bankszámla megléte:
forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
saját államukban forintalapú bankszámlaszám
(Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
Pályázatról született döntés közlése
Amennyiben a pályázat megfelel a fenti formai és tartalmi követelményeknek, és a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma határozatával elfogadja azt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet hivatalos tájékoztatás útján értesíti a Pályázót a Pályázati adatlapon megadott e-mail címén.

Beszámolási kötelezettség
A pozitív kuratóriumi döntést követő adatszolgáltatás után megtörténik a megbízási szerződés megkötése. A megbízási díj folyósításának feltétele a dokumentációs tevékenységről történő folyamatos tájékoztatás a Kisebbségi Jogvédő Intézet részére, valamint a dokumentációs tevékenység eredményének határidőben történő megküldése.

Megbízási díj
 A dokumentációs tevékenység támogatásáról és az arra vonatkozó megbízási díj összegéről a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A támogatás kizárólag utófinanszírozott, vagyis a megbízási díj a dokumentációs tevékenységről készült írásbeli beszámolási kötelezettség teljesítését követően, annak elfogadásáról történő visszaigazolás, valamint a tevékenységéről kiállított és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számla Intézet részére történő megküldése után kerül folyósításra.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II./2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót, hogy adatvédelmi tájékoztatónkat a következő oldalon érheti el: https://www.kji.hu/adatvedelem/

Budapest, 2021. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes