Pályázati felhívás állandó jogsegélyszolgálati tevékenységre

LEJÁRT beadási határidő: 2021. május 31. hétfő  


2021. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2021. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

I. Pályázati kiírás célja

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. Az Intézet kiemelt céljának tekinti kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása érdekében. Az e célból működtett jogsegélyszolgálati irodák térítésmentesen adnak tanácsot, információt és segítséget mindazoknak, akiket magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem.

II. Pályázók köre

A jogsegélyszolgálatba sikeres pályázat útján kapcsolódhatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához.

III. Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet. Mindazonáltal felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma mindig a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni. Az ülések időpontja kérdésében javasoljuk, hogy keresse meg a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársait.

IV. Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

A pályázatot a jelen kiírás I. sz. mellékletét képező Pályázati adatlap és az alább ismertetett szükséges dokumentumok elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre történő elküldésével lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának feltétele a Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése (Times New Roman, 12-es betűmérettel)
Amennyiben korábban még nem pályázott hozzánk, kérjük, fejtse ki a 2021-es évre vonatkozó jogsegélyszolgálati-tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket, legalább egy oldalas terjedelemben.
Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat. (Times New Roman, 12-es betűmérettel)
Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérjük, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
További feltétel rendelkezésre álló bankszámla megléte:
forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
saját államukban forintalapú bankszámlaszám
(Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
Amennyiben a pályázat megfelel a fenti formai és tartalmi követelményeknek, és a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma határozatával elfogadja azt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet hivatalos tájékoztatás útján értesíti a Pályázót a Pályázati adatlapon megadott e-mail címén.

Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya és beszámolási kötelezettség
A pozitív kuratóriumi döntést követő adatszolgáltatás után megtörténik az állandó rendelkezésre állási szerződés megkötése, melynek hatálya a teljes naptári évre vonatkozik. A sikeres Pályázók tevékenységük ellátását három beszámoló keretében kötelesek ismertetni. A beszámolási kötelezettség főszabály szerint három alkalommal írásbeli módon történik a szerződésben meghatározottaknak megfelelően, valamint ezen felül egy alkalommal – tekintettel az aktuális járványügyi helyzetre és a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársainak szervezési-szakmai döntésére – szóban, a Kisebbségi jogvédő Intézet által szervezett konferencián történik.

Az írásbeli beszámolási időszakok határideje:

május 31.
augusztus 31.
november 30.
A szóbeli beszámoló konferencia keretében valósul meg, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előre kijelölt napon, 2021 novemberében. A szóbeli beszámoló teljesítését követően kerül utalásra az VII. pontban leírt rendelkezésre állási díj harmadik részletének részösszege, 60.000 forint. A Kisebbségi Jogvédő Intézet fenntartja a jogot, hogy a konferenciát nem, vagy online módon szervezi meg, illetve a konferencia programja fényében, szakmai és szervezési okokból nem kéri fel a szerződött partnert előadás tartására. Ezen esetekben, valamint, ha a felkért partner önhibájából nem tartja meg előadását, illetve azt nem vállalja a 60.000 forintos összeg teljesítése értelemszerűen elmarad.

A rendelkezésre állási díj összege
A jogsegély-szolgálati tevékenységért, valamennyi feltétel teljesülése esetén, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány összesen 960.000 forintot nyújt, melyet Partnerünk választása szerint forintban (HUF) vagy saját államának hivatalos pénznemében folyósít. A rendelkezésre állási díj három részletben, a beszámolási időszakhoz igazodva kerül átutalásra. A jogsegélyszolgálat ellátása kizárólag utófinanszírozott, vagyis a rendelkezésre állási részösszeg (300.000 HUF) a beszámolási időszakot követően kerül átutalásra, amennyiben Partnerünk írásos beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek elfogadásáról visszaigazolást kapott, valamint a tevékenységéről kiállított, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számláját megküldte az Intézet részére.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II/2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Már most szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben Partnerünk a beszámolási időszak utolsó napjáig nem küldi meg a tevékenységéről szóló írásos beszámolóját a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, úgy a Kisebbségi Jogvédő Intézet nem tudja folyósítani számára a rendelkezésre állási teljes részösszeget. Öt munkanapot nem meghaladó késedelem esetén az esedékes összeg 80 %-át tudjuk biztosítani. Ezt meghaladó késedelem esetén nem kerül sor kifizetésre.

Kérjük, tisztelt Pályázóinkat a szerződéses feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót, hogy adatvédelmi tájékoztatónkat a következő oldalon érheti el: https://www.kji.hu/adatvedelem/

Budapest, 2021. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLANDÓ JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGRE

2021. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2021. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

I. Pályázati kiírás célja

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. Az Intézet kiemelt céljának tekinti kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása érdekében. Az e célból működtett jogsegélyszolgálati irodák térítésmentesen adnak tanácsot, információt és segítséget mindazoknak, akiket magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem.

II. Pályázók köre

A jogsegélyszolgálatba sikeres pályázat útján kapcsolódhatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához.

III. Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet. Mindazonáltal felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma mindig a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni. Az ülések időpontja kérdésében javasoljuk, hogy keresse meg a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársait.

IV. Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

A pályázatot a jelen kiírás I. sz. mellékletét képező Pályázati adatlap és az alább ismertetett szükséges dokumentumok elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre történő elküldésével lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának feltétele a Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése (Times New Roman, 12-es betűmérettel)
Amennyiben korábban még nem pályázott hozzánk, kérjük, fejtse ki a 2021-es évre vonatkozó jogsegélyszolgálati-tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket, legalább egy oldalas terjedelemben.
Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat. (Times New Roman, 12-es betűmérettel)
Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérjük, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
További feltétel rendelkezésre álló bankszámla megléte:
forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
saját államukban forintalapú bankszámlaszám
(Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
Amennyiben a pályázat megfelel a fenti formai és tartalmi követelményeknek, és a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma határozatával elfogadja azt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet hivatalos tájékoztatás útján értesíti a Pályázót a Pályázati adatlapon megadott e-mail címén.

Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya és beszámolási kötelezettség
A pozitív kuratóriumi döntést követő adatszolgáltatás után megtörténik az állandó rendelkezésre állási szerződés megkötése, melynek hatálya a teljes naptári évre vonatkozik. A sikeres Pályázók tevékenységük ellátását három beszámoló keretében kötelesek ismertetni. A beszámolási kötelezettség főszabály szerint három alkalommal írásbeli módon történik a szerződésben meghatározottaknak megfelelően, valamint ezen felül egy alkalommal – tekintettel az aktuális járványügyi helyzetre és a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársainak szervezési-szakmai döntésére – szóban, a Kisebbségi jogvédő Intézet által szervezett konferencián történik.

Az írásbeli beszámolási időszakok határideje:

május 31.
augusztus 31.
november 30.
A szóbeli beszámoló konferencia keretében valósul meg, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előre kijelölt napon, 2021 novemberében. A szóbeli beszámoló teljesítését követően kerül utalásra az VII. pontban leírt rendelkezésre állási díj harmadik részletének részösszege, 60.000 forint. A Kisebbségi Jogvédő Intézet fenntartja a jogot, hogy a konferenciát nem, vagy online módon szervezi meg, illetve a konferencia programja fényében, szakmai és szervezési okokból nem kéri fel a szerződött partnert előadás tartására. Ezen esetekben, valamint, ha a felkért partner önhibájából nem tartja meg előadását, illetve azt nem vállalja a 60.000 forintos összeg teljesítése értelemszerűen elmarad.

A rendelkezésre állási díj összege
A jogsegély-szolgálati tevékenységért, valamennyi feltétel teljesülése esetén, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány összesen 960.000 forintot nyújt, melyet Partnerünk választása szerint forintban (HUF) vagy saját államának hivatalos pénznemében folyósít. A rendelkezésre állási díj három részletben, a beszámolási időszakhoz igazodva kerül átutalásra. A jogsegélyszolgálat ellátása kizárólag utófinanszírozott, vagyis a rendelkezésre állási részösszeg (300.000 HUF) a beszámolási időszakot követően kerül átutalásra, amennyiben Partnerünk írásos beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek elfogadásáról visszaigazolást kapott, valamint a tevékenységéről kiállított, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számláját megküldte az Intézet részére.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II/2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Már most szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben Partnerünk a beszámolási időszak utolsó napjáig nem küldi meg a tevékenységéről szóló írásos beszámolóját a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, úgy a Kisebbségi Jogvédő Intézet nem tudja folyósítani számára a rendelkezésre állási teljes részösszeget. Öt munkanapot nem meghaladó késedelem esetén az esedékes összeg 80 %-át tudjuk biztosítani. Ezt meghaladó késedelem esetén nem kerül sor kifizetésre.

Kérjük, tisztelt Pályázóinkat a szerződéses feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót, hogy adatvédelmi tájékoztatónkat a következő oldalon érheti el: https://www.kji.hu/adatvedelem/

Budapest, 2021. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes