A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez. Az Intézet kiemelt céljának tekinti kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása érdekében. Az e célból működtett jogsegélyszolgálati irodák térítésmentesen adnak tanácsot, információt és segítséget mindazoknak, akiket magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem.

A jogsegélyszolgálatba pályázat útján lehet bekapcsolódni. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2020. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet.

 

 1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.

 1. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:
 2. a) Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése
 3. b) Amennyiben korábban még nem pályázott hozzánk, kérjük, fejtse ki a 2019-es évre vonatkozó jogsegélyszolgálati-tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket, legalább egy oldalas terjedelemben.
 4. c) Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat. Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérjük, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
 5. További feltétel

Rendelkezésre álló bankszámla megléte:

 • forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
 • saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
 • saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
 1. Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya és beszámolási kötelezettség

Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya a teljes naptári évre vonatkozik. A sikerrel pályázókat beszámolási kötelezettség terheli, melynek részét képezi három írásbeli és egy szóbeli beszámoló.

Az írásbeli beszámolási időszakok határideje:

 • május 31.
 • augusztus 31.
 • november 30.

A szóbeli beszámoló konferencia keretében valósul meg, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előre kijelölt napon, 2019 őszén. A szóbeli beszámoló teljesítését követően kerül utalásra az 5. pontban leírt rendelkezésre állási díj harmadik részletének részösszege, 60.000 forint. Amennyiben a szerződött Partner a szóbeli beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, avagy bármely – önhibáján kívüli – okból nem tud megjelenni, úgy e részösszeg nem kerül folyósításra.

 1. A rendelkezésre állási díj összege

A jogsegély-szolgálati tevékenységért a Kisebbségi Jogvédő Intézet összesen 600.000 forintot nyújt, melyet Partnerünk választása szerint forintban (HUF) vagy saját államának hivatalos pénznemében folyósít. A rendelkezésre állási díj három részletben, a beszámolási időszakhoz igazodva kerül átutalásra. A jogsegélyszolgálat ellátása kizárólag utófinanszírozott. A rendelkezésre állási részösszeg (180.000 HUF) a beszámolási időszakot követően kerül átutalásra, amennyiben Partnerünk írásos beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek elfogadásáról visszaigazolást kapott, valamint a tevékenységéről kiállított, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számláját megküldte az Intézet részére.

 1. A jogsegélyszolgálat ellátására az Alapítvány és a sikerrel Pályázó megbízási szerződést köt.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II/2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Már most szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben Partnerünk a beszámolási időszak utolsó napjáig nem küldi meg a tevékenységéről szóló írásos beszámolóját a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, úgy a Kisebbségi Jogvédő Intézet nem tudja folyósítani számára a rendelkezésre állási részösszeget. Kérjük, tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Budapest, 2020. január

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

ADATLAP

docdl
Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt