PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KONKRÉT PERES ÜGY VITELÉRE A 2017. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez, az e területen kiemelkedő szerepet játszó személyek, szervezetek, intézmények támogatásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása céljából. Fentiek szellemében az Intézet szakmai és anyagi támogatást nyújt mindazon ügyvédeknek és ügyvédi irodáknak, munkaközösségeknek, akik, illetve amelyek konkrét peres ügyekben képviselik nemzettársaikat és a területükön működő magyar szervezeteket, intézményeket.

Konkrét peres ügy vitele pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2017. évre vonatkozó konkrét peres ügyre vonatkozó pályázati felhívását.

A pályázat benyújtási határideje folyamatos.

1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:
A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.
2. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:
a) A Pályázó adatainak feltüntetése (honlapon található pályázati adatlap kitöltése útján):
Kérjük, tüntesse fel a következő adatokat:
 természetes személy esetén: név, születési hely, idő
 természetes személynek nem minősülő szerv, szervezet esetén: szervezet neve, székhelye, adószáma/ közösségi adószáma, pontos levelezési címe
b) A Pályázó motivációs levele
Kérjük, fejtse ki a 2017-es évre vonatkozó konkrét jogsegélyszolgálati-tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket. (Terjedelem: 1 oldal)
c) A konkrét ügy bemutatása
Kérjük, ismertesse konkrét ügyének tényállását és annak jogi lépéseit.
Amennyiben az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat.
3. További feltételek
a) Bankszámla megléte
Rendelkezésre álló:
 forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
 saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
 saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
b) Forintban kiállított számla
Sikeres pályázat esetén kötött szerződést követően a konkrét jogsegélyszolgálati tevékenység ellátásáról szóló számlának Magyarország hivatalos pénznemében, azaz forintban (HUF) kell kiállításra kerülnie.
4. Beszámolási kötelezettség
A megbízási díj folyósításának feltétele a peres ügyről történő folyamatos tájékoztatás a Kisebbségi Jogvédő Intézet részére, valamint az ügyről készített összefoglaló jellegű beszámoló és vonatkozó periratok határidőben történő megküldése.
5. Megbízási díj
A konkrét peres ügy támogatásáról és az ügyre vonatkozó megbízási díjról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma dönt.
A támogatás kizárólag utófinanszírozott. A megbízási díj az ügyről készült írásbeli beszámolási kötelezettség teljesítését követően, visszaigazolás, valamint a tevékenységéről kiállított és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számla Intézet részére történő megküldése után kerül folyósításra.
A beszámoló benyújtásának címe: jogvedo.intezet@kji.hu
6. Sikeres pályázat esetén az Alapítvány és a Pályázó a konkrét peres ügy vitelére megbízási szerződést köt.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1051 Budapest, Vármegye utca 7.

Kérjük tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Csóti György
Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

Adatlap

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt