Pályázati felhívás dokumentációra – 2017. tárgyévre

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez, a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépéshez, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorításához. Az Intézet e feladatok ellátásának elősegítéséhez dokumentálja a jogsértéseket, az ezzel kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokat, minden ezzel kapcsolatos eseményt.

Dokumentációs tevékenység ellátása pályázat útján valósul meg. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2017. évre vonatkozó dokumentációs tevékenységre vonatkozó pályázati felhívását.

A pályázat benyújtási határideje: Folyamatos
1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:
A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.
2. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:
a) A Pályázó adatainak feltüntetése (honlapon található pályázati adatlap kitöltése útján):
Kérjük, tüntesse fel a következő adatokat:
 természetes személy esetén: név, születési hely, idő
 természetes személynek nem minősülő szerv, szervezet esetén: szervezet neve, székhelye, adószáma/közösségi adószáma, pontos levelezési címe
b) A Pályázó motivációs levele
Kérjük, fejtse ki a 2017-es évre vonatkozó dokumentációs tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket. (Terjedelem: 1 oldal)
c) Kérjük, ismertesse a dokumentációs tevékenység folyamatát, céljait.
Amennyiben az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, személyi változásokat.
3. További feltételek
a) Bankszámla megléte
 forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
 saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
 saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
b) Forintban kiállított számla
Sikeres pályázat esetén kötött szerződést követően a dokumentációs tevékenység ellátásáról szóló számlának Magyarország hivatalos pénznemében, azaz forintban (HUF) kell kiállításra kerülnie.
4. Beszámolási kötelezettség
A megbízási díj folyósításának feltétele a dokumentációs tevékenységről történő folyamatos tájékoztatás a Kisebbségi Jogvédő Intézet részére, valamint arról készített összefoglaló jellegű beszámoló határidőben történő leadása, illetve a dokumentáció megküldése.
5. Megbízási díj
A dokumentációs tevékenység támogatásáról és az arra vonatkozó megbízási díj összegéről a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma dönt.
A támogatás kizárólag utófinanszírozott. A megbízási díj a dokumentációs tevékenységről készült írásbeli beszámolási kötelezettség teljesítését követően, visszaigazolás, valamint a tevékenységéről kiállított és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számla Intézet részére történő megküldése után kerül folyósításra.
A beszámoló benyújtásának címe: jogvedo.intezet@kji.hu
6. Sikeres pályázat esetén az Alapítvány és a Pályázó megbízási szerződést köt.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1051 Budapest, Vármegye utca 7.
Kérjük tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Csóti György
Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

Adatlap

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt