PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLANDÓ JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGRE A 2017. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez, az e területen kiemelkedő szerepet játszó személyek, szervezetek, intézmények támogatásához.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása céljából. A jogsegély szolgálati irodák térítésmentesen adnak tanácsot, információt és segítséget mindazoknak, akiket magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem.
A jogsegélyszolgálatba pályázat útján lehet bekapcsolódni. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2017. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt.

A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:
A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.
2. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:
a) A Pályázó adatainak feltüntetése (honlapon található pályázati adatlap kitöltése útján):
Kérjük, tüntesse fel a következő adatokat:
 természetes személy esetén: név, születési hely, idő
 természetes személynek nem minősülő szerv, szervezet esetén: szervezet neve, székhelye, adószáma/ közösségi adószáma, pontos levelezési címe
b) A Pályázó motivációs levele
Kérjük, fejtse ki a 2017-es évre vonatkozó jogsegélyszolgálati-tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket. (Terjedelem: 1 oldal)
Amennyiben az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat.
3. További feltételek
a) Bankszámla megléte
Rendelkezésre álló:
 forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
 saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
 saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)
b) Forintban kiállított számla
Sikeres pályázat esetén kötött szerződést követően az állandó jogsegély szolgálati tevékenység ellátásáról szóló számlának Magyarország hivatalos pénznemében, azaz forintban (HUF) kell kiállításra kerülnie.
4. Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya és beszámolási kötelezettség
Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya a a teljes naptári évre vonatkozik.
A sikerrel pályázóknak beszámolási kötelezettségnek kell eleget tenniük, melynek részét képezi három írásbeli és egy szóbeli beszámoló. Az írásbeli beszámolási időszakok határideje:
2017. május 31. 2017. augusztus 31. 2017. november 30.
A szóbeli beszámolás konferencia keretében valósul meg, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előre kijelölt napon, 2017 őszén.
A szóbeli beszámoló teljesítését követően kerül utalásra az 5. pontban leírt rendelkezésre állási díj harmadik részletének részösszege, 60.000 forint. Amennyiben a szerződött Partner a szóbeli beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, avagy bármely okból nem tud megjelenni, úgy e részösszeg nem kerül folyósításra.
5. A rendelkezésre állási díj összege
A jogsegély-szolgálati tevékenységért a Kisebbségi Jogvédő Intézet összesen 600.000 forintot nyújt, melyet Partnerünk választása szerint forintban (HUF) vagy saját államának hivatalos pénznemében folyósít.
A rendelkezésre állási díj három részletben, a beszámolási időszakhoz igazodva kerül átutalásra. A jogsegélyszolgálat ellátása kizárólag utófinanszírozott.
A rendelkezésre állási részösszeg (180.000 HUF) a beszámolási időszakot követően kerül átutalásra, amennyiben Partnerünk írásos beszámolási kötelezettségének eleget tett, melyről visszaigazolást kapott, valamint a tevékenységéről kiállított, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számláját megküldte az Intézet részére.
6. A jogsegélyszolgálat ellátására az Alapítvány és a sikerrel Pályázó megbízási szerződést köt.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1051 Budapest, Vármegye utca 7.
Már most szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben Partnerünk a beszámolási időszak utolsó napjáig nem küldi meg a tevékenységéről szóló írásos beszámolóját a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, úgy a Kisebbségi Jogvédő Intézet nem tudja folyósítani számára a rendelkezésre állási részösszeget.
Kérjük, tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!

Csóti György
Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

Adatlap

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt