Ki fordulhat hozzánk?

A Kisebbségi Jogvédő Intézet hosszú távú célja annak elősegítése, hogy a nemzeti kisebbségek, azon belül is elsősorban a határon túli magyarság hatékonyan fel tudjon lépni az őt ért jogsérelmek ellen.
A törvénytelenségek elleni önvédelem alapja egy olyan hozzáértő jogásztársadalom megteremtése, amely a hagyományos jogvédelmen túl rendelkezik azzal a többlettudással és elkötelezettséggel, melynek birtokában el tudja látni ennek a speciális jogterületnek a védelmét.A Kisebbségi Jogvédő Intézet ehhez kíván segítséget nyújtani.
A Intézet nyitva áll mindazon magyarországi vagy határon túli joghallgatók, doktoranduszok, kezdő jogászok előtt, akik élethivatásuknak a magyarság jogvédelmét, így közvetett módon a demokrácia és az esélyegyenlőség védelmét tekintik. Az Európai Unió biztosítja azt a nemzetközi keretet a különböző országoknak, amely által képzésünk és tevékenységünk egyaránt hasznos lehet a magyarországi, valamint a határon túli jogászoknak is, tekintet nélkül arra, hogy szülőföldjükön, vagy Magyarországon kívánják tevékenységüket folytatni.Szeretnénk továbbá kapcsolatba lépni mindazokkal a szakemberekkel, akik valamilyen módon – tudományos, oktatói tevékenységükkel, szakmai tapasztalataik átadásával szeretnék munkánkat segíteni, és ilyen módon hozzá kívánnak járulni az Intézet céljainak eléréséhez.
Szakmai műhelymunkánk célja egy olyan szakember-hálózat kialakítása, mely a kisebbségi ügyekben jártas jogászok egymás szakmai tapasztalatára és kölcsönös segítségnyújtására építve, egymással együttműködve képes egy hatékony és határokon átnyúló jogvédelmet elindítani, ezáltal pótolván a magyarság kisebbségvédelmi rendszerének egy több évtizede tartó hiányosságát.
Az Intézet hasonlóan fontos célja a jogsegélyszolgálat, így a jogi úton való támogatása mindazoknak, akiket magyarságuk miatt ér sérelem a Kárpát medencében.

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt