A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

LEJÁRT beadási határidő: március 18. hétfő  


A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TANULMÁNY ÍRÁSÁRA 
 
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására. 
 
Pályázatot nyújthatnak be:  
 
-külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);  
-külhoni és magyarországi PhD hallgatók;  
-fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.  
 
Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:  
 
-2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu  e-mail címre, Microsoft Word (.docvagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) -formátumban;  
-kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.  
 
Választható témakörök:  
 
1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés? 
2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre 
3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja 
4. Nemzeti kisebbségek jogvédelme az ENSZ-ben – jó gyakorlatok jogi érdekérvényesítésre 
5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban – jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre 
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában  
7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban  
8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában  
9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében – jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban 
10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére 
11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében  
12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
13. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában 
15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban. 
16. Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben – jogesetek ismertetése 
17.  Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján 
18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
 
Formai követelmények:  
 
-a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);  
-a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;  
-a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;  
-a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;  
-a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)  
 
Bírálati szempontok és határidők:  
 
A beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok:  


-a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;  
-a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;  
-a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;  
-a pályamunka szakmai színvonala.  


A bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését.  
 
Nettó díjazás:  
 
-I. díj: 150.000 forint;  
-II. díj: 100.000 forint;  
-III. díj: 75.000 forint.  


A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.  
 
Budapest, 2023. november 10.  

 

Dr. Bándi Gyula 
egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke 

Dr. Gyeney Laura 
egyetemi docens, az Intézet igazgatója