Hírek, események

április 10.

Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmányi pályázatának eredményei

Nagy számban érkeztek színvonalas pályamunkák a Kisebbségi Jogvédő Intézet 2024. évi tanulmányi pályázatára, melyet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók, doktori tanulmányokat folytatók és fiatal kutatók, gyakorló jogászok számára írt ki a KJI a  nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati előmozdítása céljából.

A figyelemre méltó tanulmányok között igen szoros versenyben a következő eredmények születtek: 

PhD hallgatók kategóriájában 

I. helyezést ért el Dr. Jánk István „De iure és de facto helyzetkép a kisebbségi nyelvhasználatról és nyelvi problémákról a magyar nyelvközösségben ” című tanulmányával.

II. helyezést ért el Kovács Írisz „A galíciai kisebbség nyelvi jogainak igazságszolgáltatásban való érvényesülése a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáján keresztül ” című tanulmányával és Oláh Emese „Példaértékű kisebbségvédelem Romániában - De mit is gondol erről az Európa Tanács?” című tanulmányával.

Graduális képzésben részt vevő hallgatók kategóriájában 

I. helyezést ért el Kiss Nikolett „Az erdélyi magyarság emberi jogainak védelme, mint a kisebbségi jogok védőbástyája ” című tanulmányával.

A bíráló bizottság ezen felül különdíjban részesítette Fehér Miklóst („Traumafeldolgozás az irodalomban - A posztháborús traumairodalom definiálása a Balkán-térségben ”) és Mihók Áront („A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban ”).

A pályamunkák várhatóan megjelennek a KJI következő szakmai kiadványában. 

Köszönjük a színvonalas tanulmányokat, és szívből gratulálunk a díjazottaknak és mindazon elkötelezett pályázónak, aki munkájával saját tudása mellett, a kisebbségvédelem eszközeit is gazdagította!

 

 

Képgaléria

close
chevron_left
chevron_right