Útibeszámoló (2019. szeptember 25.)

drvaszg-partnerltogats-2019

Ebben az évben szeptember 25-én egy napsütéses őszi napon látogattunk el a horvátországi Bellyére, ahol a HMDK képviselőivel, Matijevic Olivérrel és Hordósi Dániellel találkoztunk. Elmondták, hogy a nyári hónapokban kevesebben fordultak hozzájuk, mindazonáltal több folyó ügyük is van.

Ezek közül kiemelték a földvásárlási ügyet, ahol az érintett (a továbbiakban C személy) egy olyan földet vásárolt, ami, mint utólag kiderült nem épp rendezett tulajdonosi hátterű volt. A tényállás szerint A személy kölcsönt vett fel B személytől melynek fedezete egy földterület volt. A földterületet A személy zálogosította B személynek, ám a zálogjog nem lett bejegyezve a hivatalban. Közben A személy eladta a földet C személynek. B személy ezért beperelte A és C személyt. C személy nem tudott a zálogosításról és a hivatalos dokumentumokban sem szerepelt utalás a zálogra. C személlyel közösen átnézték a periratokat, majd ellenkérelmet nyújtottak be, ahol a vád elutasítását kérték. Szerintük az ügy meg fog oldódni, mivel a kérdéses földterületet tisztán vásárolták, nem volt rajta bejegyezve zálogjog. Ráadásul már az első tárgyaláson, ami június elején történt, az A és a B személy szóbeli megegyezésre jutott.

A másik ügy egy válási bonyodalmon alapszik, ahol egy magyar nemzetiségű anyuka fordult hozzájuk azzal a problémával, hogy elvált a horvát nemzetiségű férjétől. A válás után a közös gyermek az anyukához került, mindkét szülő gyám felügyelő státuszban van. Az édesapa ugyanakkor leszögezte, hogy nem engedi, hogy magyar tannyelvű iskolába iratkozzon a gyerekük, amit az anya szorgalmazna. A gyerek jövőre indul első osztályba, és az édesanya mindenképp magyar tannyelvű iskolába kívánja adni gyermekét. Szerencsére egy évük van arra, hogy megoldják az ügyet. Itt kiemelték, hogy a gyám nem fogja nézni, hogy magyar vagy horvát iskolába megy a gyerek, hanem azt fogja vizsgálni, hogy az anya milyen közel van az iskolához.

A találkozón szóba került a népszavazási kezdeményezés ügye is, amely mögött a horvát szélsőjobboldal állt. Az ő céljuk többek között a kisebbségi parlamenti képviselők számának csökkentése volt. Szerencsére az ügy már elhalt, mivel a kezdeményezőknek nem sikerült teljesíteniük a törvényben meghatározott érvényes aláírások számát. A nyelvi jogok tekintetében elmondták, hogy pozitív tapasztalataik vannak, melynek ékes bizonyítéka, hogy a személyigazolványokon az adatok magyarul is szerepelhetnek, valamint Eszék-Baranya megye határán a megye tábla kétnyelvű.

Ezt követően elhagytuk Bellyét és Eszék felé vettük az irányt, ahol egy étteremben munkaebéd formájában megbeszélést folytattunk Andócsi Jánossal, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ igazgatójával. Beszámolt arról, hogy az Oktatási Központ melletti területre október végére kész lesz a kollégium. Emellett szó esett arról is, hogy az eszéki főkonzulátuson jelenleg csak konzul van, hiányzik a főkonzul. A horvát parlamentben biztosított kisebbségi képviselet kapcsán megjegyezte, hogy a horvátországi magyarság a mérleg nyelvét képezi, őszinte partnerei a HDZ-nek. Az oktatási helyzetre térve elmondta, hogy az Oktatási Központban középiskolába heten jelentkeztek, az óvodába 70 gyereket vettek fel. Utóbbiak 70%-a náluk fogja folytatni a tanulmányát. Érdekességként megjegyezte, hogy három tanáruk a Vajdaságból érkezett hozzájuk. Az oktatói gárda tekintetében hangsúlyozta, hogy a legtöbb tanár csak 1-8. osztályig lát, nem gondolnak arra, ha felsőbb szinteken nincs tanár, akkor előbb-utóbb elfogynak a gyerekek. Itt egy etnikai konfliktusról is beszámolt, ugyanis az egyik ülésen probléma lett abból, hogy először magyarul mondta el a dolgokat (bár jelezte utána, hogy horvátul is össze fogja foglalni). Ugyanis az egyik tanár szerint erre horvátul kellett volna sort keríteni, mivel Horvátországban a horvát a hivatalos nyelv. Ennek kapcsán közölte vele, hogy az iskolában kétnyelvűség van. A Határtalanul program kapcsán elmondta, hogy valósággal „lerohanták” őket, de ahelyett, hogy a magyarországi diákok a helyiekkel találkoznának, egyből lemennek a tengerre.

Útibeszámoló (2018. október 3.)

Október 3-án utunk első állomása a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) bellyei székhelye volt, ahol Matijevic Olivér ügyvezető elnök és Hordósi Dániel fogadott minket. Kiemelték, hogy ma az egyik legfontosabb téma az a népszavazási kezdeményezés, mely korlátozná a kisebbségi képviselők mandátumát. Ennek kapcsán elmondták, hogy az ügyben a horvát miniszterelnök is járt náluk, aki kijelentette, hogy ellenzi a kezdeményezést és alkotmányellenesnek tartja. Azt ígérte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne sikerüljön. Kiszivárgott, hogy a kezdeményezést kisbabák és halottak is aláírták. Október végére számolják össze az aláírásokat.

A beszélgetés második részében többek között a Ljubljanai Bank ügyről esett szó. A régi Jugoszláviában erős intézmény volt és sok horvátországi magyar idehelyezte a pénzét. A délszláv háború után a bank azonban kivonult az utódállamokból, amit hosszú pereskedés követett az érintettekkel a benn ragadt bankbetétjeik miatt. Szerencsére mára a helyzet rendeződött, az érintettek a kamatokat is megkapták. Egyik érintett ügyének lényege az volt, hogy a délszláv háborúban honvédő volt és megsérült. Azonban a régi és az új hadirokkantakról szóló törvény hatálya között nem kapta meg a járulékokat. Emiatt pert indított az állam ellen. Első fokon veszített és 35-40 ezer kuna perköltséget kellett fizetnie. Más hasonló ügyek is folytak ezidőtájt, de az érintetteknek itt nem kellett a perköltséget megfizetniük. Ügyfelünk azonban nem maradt magára a problémával: a minisztériumban segítenek neki. A HMDK-val történt találkozó során mindezek mellett még szó esett a kengyiai földek ügyéről, valamint a Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ) agóniájáról is.

Utunk következő állomása Eszék volt, ahol meglátogattuk Andócsi Jánost, a Horvátországi Magyar Művelődési Központ igazgatóját. Az igazgató úrral tartalmas beszélgetést folytattunk, melyben szó esett arról is, hogy a HMDK hamarosan a 25 éves fennállását ünnepli, s az ünnepségre a magyar és a horvát házelnököt is várják. Az oktatási helyzet kapcsán megemlítette, hogy az óvodások (2018-ban 46 fő) és az általános iskolások (2018-ban 40 fő) közül sokan nem tudnak magyarul, amikor bekerülnek az oktatási intézménybe. Emiatt sokat kell velük foglalkozni, hiszen a diákoknak anyanyelvi képzést biztosítanak. Gimnáziumban ebben az évben 6-an vannak az első osztályban, ami jó eredménynek tekinthető (pl: tavaly nem is volt tanulójuk). A viszonylag magas limit (14 fő) miatt több osztályt is össze kellett vonniuk. Komoly figyelmet fordítanak továbbá arra is, hogy a szülőket meggyőzzék a magyar oktatási intézmények igénybevételéről. Emellett nyelvtanfolyamot is indítottak, melyre 19-en jelentkeztek.

ÁLLANDÓ JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI IRODÁK

HMDK- Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Bellye / Horvátország

Jogsegélyszolgálatot nyújtó személy neve:
Matijevic Olivér

Szervezet/Iroda székhelye, az ügyfélfogadás helyszíne:
HR-31327 Bellye, Petőfi Sándor utca 78.

Az ügyfélfogadás ideje:
munkanap 8.00- 16.00 óra

Elérhetőségek:
Telefon:+385-31-275-134

Email: hmdk@hmdk.hr

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt