A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.
 2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.
 3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő, 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

 • Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság – Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
 • Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre
 • Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
 • Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)
 • Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
 • Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
 • Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
 • Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
 • Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái
 • Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
 • Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája
 • A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
 • Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
 • Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában?
 • Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?
 • Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
 • Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt
 • Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
 • A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
 • Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
 • Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?
 • Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
 • Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai, és megvalósulásuk gazdasági hatásai
 • Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?
 • A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.
 • A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban.
 1. A pályázat beküldésének módja:
  A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a intezet@kji.hu címre.
 2. Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.
 4. A pályázat benyújtásának határideje2019. május 31.
 5. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai  május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége, és hozzáadott értéke alapján.
 6. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.
 7. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
 8. A díjazás mértéke:
                 I.      helyezés: 110.000 HUF
                 II.    helyezés: 90.000 HUF
                III.    helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

 1. A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken.Budapest, 2019. január 31.

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes

pdfdl
Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt